Historia kętrzyńskiego sportu – zapraszamy do współpracy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie wspólnie z miastem Kętrzyn oraz Biuletynem Informacyjnym Miasta Kętrzyn zamierza przybliżyć historię i działalność kętrzyńskich klubów sportowych, zawodników, trenerów i działaczy związanych z Kętrzynem na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zdajemy sobie sprawę, że dotarcie do wszystkich sportowców i działaczy może być bardzo utrudnione, a chwilami wręcz niemożliwe. Pamięć jest…