Historia kętrzyńskiego sportu cz. I – sport do 1945 roku

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących historii kętrzyńskiego sportu rozpoczynając od powstających w XIX w Kętrzynie (ówczesnym Rastenburgu) pierwszych klubów sportowych. Publikacja pochodzi z książki Tadeusza Korowaja „Rastenburg/Kętrzyn. Dzieje miasta” wydanej w 2012 roku. Zamieszczone fotografie pochodzą z prywatnych zbiorów autora książki. Sport w Rastenburgu – kluby sportowe W wyniku rozwoju gospodarczego…